För skogsägare

Reducera koldioxidhalten i atmosfären genom att spara och plantera ny skog i Sverige

Hur fungerar kolkrediter med CCC?

Carbon Capture Company är det enda certifieringsorgan i Sverige som fokuserar på naturbaserade kolsänkor kopplade till skog. Vi har under de senaste åren arbetat med att ta fram underlag för beräkning av kollager och kolsänkor i svenska skogar. Vi hjälper skogsägare som vill leverera en klimattjänst genom att granska och tredjepartsverifiera att koldioxid fångats in på riktigt.

Carbon Capture Company har utvecklat två typer av certifieringscheman av projekt som skapar kolsänkor i skog, ett som säkerställer kolsänkan i befintliga skogar och ett som bidrar till att nya kolsänkor skapas genom att återbeskoga nedlagd jordbruksmark. Vi har också skapat en ”valuta” för kolsänkan baserad på hur lång tid som infångad koldioxid hålls inbunden och borta från atmosfären – på så sätt kan olika typer av projekt jämföras på ett rättvisande sätt. För skogsägare som själva eller via återförsäljare vill erbjuda andra företag att ta klimattjänsten i anspråk för att balansera egna utsläpp av koldioxid ställer vi ut bevis på den infångade koldioxiden, så kallade kolkrediter. Kolkrediterna kan också köpas av företag som vill bidra till att klimatmålen nås utan att ta dom i anspråk för kompensation av egna utsläpp.

Utöver detta har Carbon Capture Company utvecklat ett register som skapar full spårbarhet av krediterna, säkerställer att de bara kan tas i anspråk en gång och garanterar att ett ton koldioxid faktiskt fångats in och hålls borta från atmosfären under projekttiden. Krediterna kan kombineras så att en permanent balansering av ett utsläpp kan erhållas till ett konkurrenskraftigt pris.

English

Intresserad?

Kontakta oss för mer information

Kontakt
“Företag ökar både kundnytta och lönsamhet genom ett ordentligt klimatarbete!”
Är ni redo att ta nästa steg i ert klimatarbete?