Ledande inom naturbaserade kolsänkor i svenska skogar

CCC är ett certifieringsorgan vars syfte är att bidra till att Sverige och Europa når klimatmålen. Vi säkerställer och ökar kolsänkan i svensk skog genom att förmedla certifikat från svenska skogsägare.

klimatkompensation på hemmaplan,
som bidrar globalt.

lokalt

Trygg klimatkompensation på hemmaplan, som bidrar globalt.

spårbart

En klimatinsats i svensk skog som kan spåras ner till koordinatnivå.

verifierat

CCC-certifierade klimatprojekt som är tredjepartsgranskade.

Vår metod

För att skogliga kolsänkor ska kunna mätas behövs certifiering som garanterar att resultatet är jämförbart och transparent. CCC har utvecklat beräkningsmodeller och schema för certifiering samt rutiner för att ställa ut koldioxidkrediter.

Läs mer

permanent klimat-kompensation

CCC erbjuder två olika certifikat som kan kombineras för att uppnå en permanent reducering av koldioxid i atmosfären. Detta sker exempelvis via återbeskogning av nedlagd jordbruksmark och genom att säkerhetsställa och öka kolsänkan i befintliga skogar.

Läs mer
Satsa på svenskt klimatarbete som använder skogens superkrafter

Intresserad?

Är du en skogs- eller markägare som vill bli delaktig?
Vill du bli en certifierad återförsäljare av CCC klimatprojekt?
Är ert företag intresserade av att klimatkompensera?

Kontakta oss
“Företag ökar både kundnytta och lönsamhet genom ett ordentligt klimatarbete!”
Är ni redo att ta nästa steg i ert klimatarbete?