Ledande inom naturbaserade kolsänkor i svenska skogar

Carbon Capture Company är ett certifieringsorgan vars syfte är att bidra till att Sverige och Europa når klimatmålen. Vi bidrar till att säkerställa och öka kolsänkan i svensk skog genom att kvalitetssäkra och ställa ut kolkrediter från klimatprojekt som drivs av svenska skogsägare.

klimatkompensation på hemmaplan,
som bidrar globalt.

lokalt

Trygg klimatkompensation på hemmaplan, som bidrar globalt.

spårbart

En klimatinsats i svensk skog som kan spåras ner till koordinatnivå.

verifierat

Carbon Capture Company-certifierade klimatprojekt som är tredjepartsgranskade.

Vår metod

För att skogliga kolsänkor ska kunna omsättas i kolkrediter behövs certifiering som garanterar att koldioxiden faktiskt är infångad och hur länge den hålls borta från atmosfären. Carbon Capture Company har utvecklat modeller för beräkning av kolsänka anpassade för svenska förhållanden och schema för certifiering av skogliga klimatprojekt samt rutiner för att ställa ut kolkrediter.

Läs mer

permanent klimat-kompensation

Carbon Capture Company erbjuder för närvarande certifiering av två typer av klimatprojekt som genererar
kolkrediter som kan kombineras på olika sätt för att uppnå en permanent klimatkompensation. Detta sker via återbeskogning av nedlagd jordbruksmark och genom att utveckla skogsskötseln i befintliga skogar så att kollagret ökar.

Läs mer
Satsa på svenskt klimatarbete som använder skogens superkrafter

Intresserad?

Är du en skogs- eller markägare som vill bli delaktig?
Vill du bli en certifierad återförsäljare av Carbon Capture Company klimatprojekt?
Är ert företag intresserade av att klimatkompensera?

Kontakta oss
“Företag ökar både kundnytta och lönsamhet genom ett ordentligt klimatarbete!”
Är ni redo att ta nästa steg i ert klimatarbete?