Om oss

Vi hjälper företag med lokalt klimatarbete

Certifieringsorgan för projektdrivare av naturbaserade klimatlösningar i Sverige

Carbon Capture Company är ett certifieringsorgan vars syfte är att bidra till att Sverige och Europa når klimatmålen. Vi bidrar till att säkerställa och öka kolsänkan i svensk skog genom att kvalitetssäkra och förmedla kolkrediter från klimatprojekt som drivs av svenska skogsägare. Genom att värdera kolsänkan i skogen förändras beteendet på hela marknaden. Skogen värderas nu inte bara för sitt virke utan även för den klimatnytta som den tillhandahåller. I takt med att priset på kolkrediter ökar kommer detta att utöva mer och mer inflytande på hur skog köps, säljs och sköts. Är det inte det som behövs?

Carbon Capture Company erbjuder naturbaserade klimatlösningar till kunder som vill ta ansvar för sitt klimatavtryck och investera i hållbara klimatprojekt. Vi hjälper kunder att klimatbalansera sitt koldioxidavtryck med hjälp av aktiva skogsägare som binder in och tar bort koldioxid från atmosfären. Detta sker exempelvis via återbeskogning av nedlagd jordbruksmark och genom att säkerhetsställa och öka kolsänkan i befintliga skogar. Carbon Capture Company vill hjälpa företag att bidra till Sveriges övergripande klimatmål genom att aktivt minska sina koldioxidavtryck och balansera återstående avtryck med hjälp av koldioxidupptag som är på riktigt.

Passion för den svenska skogens superkrafter

Carbon Capture Company är ett svenskt företag som synliggör, kvantifierar och säkerställer kvaliteten i klimatnyttan som den brukade skogen gör när kollagret i skogen ökar. Bolaget hjälper företag klimatkompensera på ett lokalt, robust, transparent och 100% spårbart sätt.

Grundprincipen är enkel. Skogsägare som sköter skogen så att virkesförrådet och därmed kollagret ökar, skapar en kolsänka. Carbon Capture Company säkerställer kolsänkan över tid genom regelbundna kontroller av skogstillståndet i klimatprojekten under hela dess varaktighet. Via återförsäljare erbjuds kolkrediter till företag som vill klimatkompensera egna utsläpp eller bara bidra till att klimatmålen nås.

svenskt klimatarbete som använder skogens superkrafter
Träffa Teamet
VD
Philip Polfjärd Larsson
Skogsexpert
Tomas Lundmark
Projektledare
Johan Hermelin
Är du vår nästa medarbetare?
Ansök här
Projektledare
Henrik Schuman
“Företag ökar både kundnytta och lönsamhet genom ett ordentligt klimatarbete!”
Är ni redo att ta nästa steg i ert klimatarbete?