Om oss

Vi hjälper företag med lokalt klimatarbete

Certifieringsorgan och projektdrivare av naturbaserade klimatlösningar i Sverige

Carbon Capture Company erbjuder naturbaserade klimatlösningar till kunder som vill ta ansvar för sitt klimatavtryck. Vi hjälper kunder att klimatbalansera sitt koldioxidavtryck med hjälp av aktiva skogsägare som binder in och tar bort koldioxid från atmosfären. Detta sker exempelvis via återbeskogning av nedlagd jordbruksmark och genom att säkerhetsställa och öka kolsänkan i befintliga skogar. Carbon Capture Company vill bidra till att företag uppnår EUs övergripande klimatmål, aktivt minskar sina koldioxidavtryck och balanserar återstående avtryck med hjälp av koldioxidupptag som är på riktigt.

Passion för den svenska skogens superkrafter

Carbon Capture Company är ett svenskt företag som synliggör, kvantifierar och prissätter samt säljer klimatnyttan i den brukade skogen. Bolaget hjälper företag klimatkompensera på ett lokalt, robust, transparent och 100% spårbart sätt.

Grundprincipen är enkel. Skogsägare som sköter skogen så att virkesförrådet ökar skapar en kolsänka. Genom avtal med skogsägarna säkerställer Carbon Capture Company kolsänkan över tid och erbjuder företag som vill klimatkompensera att ta den i anspråk för att balansera egna utsläpp.

svenskt klimatarbete som använder skogens superkrafter
Träffa Teamet
VD
Philip Polfjärd Larsson
Ordförande
Fredrik von Essen
Skogsexpert
Tomas Lundmark
Projektledare
Johan Hermelin
Är du vår nästa medarbetare?
Ansök här
“Företag ökar både kundnytta och lönsamhet genom ett ordentligt klimatarbete!”
Är ni redo att ta nästa steg i ert klimatarbete?