Klimatkompensation

Reducera koldioxidhalten i atmosfären genom att spara och plantera ny skog i Sverige

En svensk standard för lokal klimatkompensation

Skogen är ett odlingssystem som under lång tid skapat värden åt både skogsägarna och samhället i stort. De senaste hundra åren har detta värdeskapande främst baserats på timret och massaveden som skogsbruket genererat i allt större volymer. Nu kan även kolsänkan utgöra ett värde om den används för klimatkompensation på en kommersiell marknad. Ansvarstagande företag och konsumenter – som arbetar aktivt med att minska sina utsläpp av CO2 – kan då balansera återstående utsläpp med hjälp av skogsägarna. Lösningen är enkel och bygger på att de som släpper ut koldioxid betalar till dem som sköter sina skogar så att dessa lagrar in motsvarande mängd koldioxid.

Typer av klimatkompensation

Det finns många typer av klimatprojekt ute i världen där kolkrediter skapas och det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan dom. De flesta bygger idag på att klimatprojekt resulterar i att koldioxidutsläpp i en verksamhet undviks och att en annan verksamhet kan ta det undvikna utsläppet i anspråk för att kompensera ett utsläpp i den  egna verksamheten.  Men för att verkligen minska koldioxidkoncentrationen i atmosfären behövs projekt som fångar in koldioxid. Det är inom det området som Carbon Capture Company vill bidra genom att certifiera klimatprojekt där den svenska skogen via fotosyntesen fångar koldioxid från atmosfären och lagrar in den i ett växande virkesförråd.

Avoidance (Undvikna utsläpp)
En vanlig kolkredit som bygger på att man inte avverkar en skog, oftast en regnskog. Kolet som inte frisläpps ligger till grund för krediterna. Ett undvikt utsläpp används för att kompensera att annat utsläpp.

Reduction (Minskade utsläpp)
Ett exempel är att konvertera ett koleldat kraftverk till ett vedeldat. De minskade utsläppen ligger till grund för krediterna. Ett minskat utsläpp används för att kompensera ett annat utsläpp.

Defferal (Uppskjutna utsläpp)
Inte så vanliga krediter. Bygger på att en planerad avverkning av skog skjuts upp ett eller flera år. Ett uppskjutet utsläpp används för att kompensera ett annat utsläpp.

Removal (Koldioxidinfångning)
Koldioxid fångas in och hålls lagrad. När tillväxten i skogen överstiger avverkningen fångas koldioxid, infångningen ligger till grund för krediterna. Ett upptag av koldioxid används för att kompensera ett utsläpp.

hur funkar svenska skogen
som en kolsänka
“Företag ökar både kundnytta och lönsamhet genom ett ordentligt klimatarbete!”
Är ni redo att ta nästa steg i ert klimatarbete?